Stałe i półstałe urządzenia gaśnicze

  • Systemy wodne tryskaczowe
  • Systemy gaśnicze gazowe – CO2 NOVEC F-GAZ INERGEN
  • Systemy proszkowe
  • Stałe urządzenia gaśnicze pianowe
  • Systemy mgły wodnej
  • Zbiorniki przeciwpożarowe
  • Pianowe systemy gaszenia kotłowni
Stałe i półstałe urządzenia gaśnicze

Zapraszamy do kontaktu

Sektor lądowy

Sektor morski

Napisz do nas
Kontakt